CD, KNIHY

2019 – CD + kniha ELEKTRICKÝ ÚHOŘ
2016 – Kniha básniček SKOROPTEV A TAKŘKAVKA
1998 – CD Olgoj chorchoj
1994 – CD Zlatý prase